آژانس حمل و نقل

آژانس حمل و نقل به مؤسسه یا سازمانی اطلاق می‌شود که وظیفه‌ی تنظیم، نظارت و توسعه سیستم‌های حمل و نقل عمومی یا خصوصی در یک منطقه یا کشور را برعهده دارد. این آژانس‌ها معمولاً به منظور بهبود عملکرد حمل و نقل، افزایش ایمنی، حفاظت از محیط زیست، و تسهیل تجارت و جابجایی افراد و کالاها تأسیس می‌شوند. آژانس حمل و نقل معمولاً مسئول توسعه و بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل در منطقه یا کشور می‌باشد. این شامل ساخت و نگهداری جاده‌ها، راه‌آهن‌ها، فرودگاه‌ها و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی شهری می‌شود.

حمل و نقل
امتیاز به page