ترخیص کالا از گمرک

ترخیص کالا از گمرک یک فرآیند مهم در حمل و نقل بین‌المللی کالاها است که به معنای مجوز گمرکی برای واردات یا صادرات کالاها به یا از یک کشور می‌باشد. این فرآیند به منظور رسمی کردن کالاها و تطابق با قوانین و مقررات مالیاتی و گمرکی کشور مقصد یا مبدأ انجام می‌شود. ترخیص کالا به معنای ارائه اطلاعات و اسناد مورد نیاز به گمرک برای ثبت و انجام معاملات مربوط به کالاها می‌باشد. این اطلاعات شامل انواع کالا، ارزش آنها، مبدأ یا مقصد، و مدارک مالیاتی و گمرکی مربوط به آنها می‌شود.

گمرک
امتیاز به page